งานประเพณีลอยกระทง ตำบลห้วยยาบ 2560

บรรยากาศยามค่ำคืนสนุกสนานของวันลอยกระทง และการจัดตกแต่งซุ้มประตู่ป่าของแต่ละหมู่บ้าน ณ ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดป่าสัก อำเภอบ้านธิ

ภาพงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดป่าสัก อำเภอบ้านธิ
ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์