รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

งานสภา / รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

เป็นไฟล์ PDF ทั้งหมด

 

 

Attachments:
Download this file (การกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560.pdf)การกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560[ ]365 kB
Download this file (การกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561.pdf)การกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561[ ]413 kB
Download this file (บันทึกการประฃุมสภา สมัยสามัญ1 ครั้งที่ 1 2561.pdf)บันทึกการประฃุมสภา สมัยสามัญ1 ครั้งที่ 1 2561[ ]6153 kB
Download this file (บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ1 ครั้งที่ 1 2561.pdf)บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ1ครั้งที่1/2561[ ]6153 kB
Download this file (บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ2 ครั้งที่ 1 2561.pdf)บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ2ครั้งที่1/2561[ ]10599 kB
Download this file (บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ3 ครั้งที่ 1 2560.pdf)บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ3ครั้งที่1/2560[ ]12322 kB
Download this file (บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ3 ครั้งที่ 2 2560.pdf)บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ3ครั้งที่2/2560[ ]7470 kB
Download this file (เรียกประชุมสภา อบต.ห้วยยาบ กุมภาพันธ์ 2560.pdf)เรียกประชุมสภา อบต.ห้วยยาบ กุมภาพันธ์ 2560[ ]333 kB
Download this file (เรียกประชุมสภา อบต.ห้วยยาบ กุมภาพันธ์ 2561.pdf)เรียกประชุมสภา อบต.ห้วยยาบ กุมภาพันธ์ 2561[ ]337 kB
Download this file (เรียกประชุมสภา อบต.ห้วยยาบ ตุลาคม 2560.pdf)เรียกประชุมสภา อบต.ห้วยยาบ ตุลาคม 2560[ ]352 kB
Download this file (เรียกประชุมสภา อบต.ห้วยยาบ ธันวาคม 2559.pdf)เรียกประชุมสภา อบต.ห้วยยาบ ธันวาคม 2559[ ]351 kB
Download this file (เรียกประชุมสภา อบต.ห้วยยาบ พฤษภาคม 2561.pdf)เรียกประชุมสภา อบต.ห้วยยาบ พฤษภาคม 2561[ ]376 kB
Download this file (เรียกประชุมสภา อบต.ห้วยยาบ สิงหาคม 2560.pdf)เรียกประชุมสภา อบต.ห้วยยาบ สิงหาคม 2560[ ]371 kB
Download this file (เรียกประชุมสภา อบต.ห้วยยาบ เมษายน 2560.pdf)เรียกประชุมสภา อบต.ห้วยยาบ เมษายน 2560[ ]350 kB