ประวัติความเป็นมา

ประวัติ ความเป็นมาตำบลห้วยยาบ

 

                     ประวัติความเป็นมาของตำบลห้วยยาบ ตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ เล่าว่าเริ่มมาจากบรรดาป่าไม้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ นอกจากไม้พันธุ์ต่าง ๆ แล้วยังมีไม้อยู่ชนิดหนึ่งเรียกว่าไม้ยาบหรือปอหยาบ เป็นไม้ยืนต้นมี ลำต้นเรียวยาวคล้ายต้นปอ ไม่มีกิ่งก้านสาขา ประโยชน์คือเอาเปลือกเยื่อใยนอกแกนมาใช้ทำเชือกผูกมัดของต่าง ๆ และเป็นเชือกผูกสัตว์เลี้ยง ซึ่งมีความเหนียวมาก โดยจะเจริญเติบโตตามลำน้ำห้วยท้องไร่ปลายนา ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านที่มีลำห้วยไหลผ่านว่า ห้วยหยาบ หรือซึ่งเรียกต่อมาว่า “ห้วยยาบ”

                      และตามเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าในสมัยก่อนได้มีพระพุทธเจ้า ทรงเสด็จผ่านมาตามลำห้วยยาบและได้พำนักอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งบนเชิงดอยและได้ทำการตกแต่งบาตรเพื่อจะนำออกไปบิณฑบาต ในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น ปัจจุบันชาวบ้านเรียกว่า “พระธาตุดอยห้างบาตร” ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำตำบล และเป็นที่นับถือสักการะของประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยยาบและพื้นที่ใกล้เคียง

                             ตำบลห้วยยาบยังมีหลวงปู่อินตา อินทปัญโญ พระเกจิซึ่งได้รับความเคารพบูชา จากชาวบ้านในพื้นที่และประชาชนโดยทั่วไป