ติดต่อเรา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

 

ที่อยู่          399 หมู่ 14 ต. ห้วยยาบ อ. บ้านธิ  จ.ลำพูน

 

โทรศัพท์      053 984 159 - 60  ต่อ 11

โทรสาร        053 984 159 - 60  ต่อ 14

     ธุรการต่อ   11

     คลังต่อ      14

     โยธาต่อ     16

     ปลัดต่อ      12

     ส่วนศึกษา  15

     นายกต่อ    17

 

  

Facebook

 

Website